GEOS (Graphic Environment Operating System) – system operacyjny stworzony w roku 1985. Zamienia on zwykłe Commodore 64 w komputer, który obsługiwać można było myszką (lub dżojstikiem), który posiada pulpit, kosz, rozwijane menu, ikonki, system przeciągnij i upuść, zaznaczanie tekstu, system kopiuj i wklej oraz profesjonalne i przełomowe (jak na tamten czas) programy graficzne i procesory tekstu i namiastkę wielozadaniowości.

Wśród aplikacji na GEOSa można było znaleźć: – GeoWrite – edytor tekstu – GeoPaint – prosty program graficzny do tworzenia i obróbki obrazów rastrowych – GeoCalc – arkusz kalkulacyjny – GeoFile – baza danych – GeoPublish – DTP